Responsive image

Küsitluse loomine

Küsitluse loomine on lihtne ja kiire

 • Klikkides küsimuse tüübi ikoonil lisatakse küsimus küsitlusse
 • Lisatud küsimus kuvatakse kohe küsitluse eelvaates.
 • Küsimuse omaduste ja teksti muutmiseks tekib küsimuse paremasse osasse vastav tumedam ala.

Küsitluse loomine on intuitiivne

 • Keskkond on loogiline ja arusaadav
 • Küsimärgi-ikoonide alt leiab alati juhiseid ning abistavaid tekste.

Küsitlust on võimalik ise kujundada

 • Saab muuta värve
 • Saab muuta tekstide fonte, stiili ja suurust
 • Saab lisada logosid ja pilte
Responsive image
Responsive image

Küsitlusse saab lisada erinevaid küsimuste tüüpe ja muid elemente

 • Tekstiväli - 1 rida vabateksti (ik. text field)
 • Tekstiala - mitmed read vabateksti (ik. text area)
 • Loendiboks - rippvalikust vastuse valimine (ik. list box)
 • Märkeruut - linnukesega mitme vastusevariandi märkimise võimalus (ik. checkbox)
 • Raadionupp - ainult ühe vastusevariandi märkimise võimalus (ik. radio button)
 • Mitu tekstivälja - mitu üherealist vabatekstivälja (ik. multiple text field)
 • Järjestamine - etteantud vastuste tähtsuse järjekorda seadmine (ik. rank order)
 • Maatriksid - 4 tüüpi maatrikseid (ik. matrix)
  • Valikud loendiboksiga
  • Valikud märkeruutudega
  • Valikud raadionuppudega
  • Valikud numbriskaalal
 • Tekstid, pildid, failid, videod

Responsive image

Küsitluse avaldamine

 • Loodud küsitlusele luuakse spetsiaalne veebiaadress
 • Küsitluse saab ka integreerida oma koduleheküljele
 • Küsitlust saab kaitsta salasõnaga
 • Küsitlust saab teha anonüümseks
 • Saab ära keelata ühelt IP aadressilt mitme ankeedi täitmise võimaluse
 • Saab tellida teavitusi, mis saadetakse kasutaja e-maili aadressile ankeetide täitmisel (teavitus saadetakse iga antud vastuse järel, iga 10. vastuse järel, iga päev jne)
 • Küsitlusele saab määrata aktiivsusperioodi
 • Küsitluse tekste saab muuta ("Aitäh" lehe, suletud küsitluse, veel avaldamata küsitluse tekstid)
 • Vastajatele saab saata e-mailiga kutseid küsitluses osalemiseks
 • Igale vastajale saab luua personaalse lingi, seega saab jälgida, kes juba vastanud on
 • Mittevastanutele saab saata meeldetuletusi, sh automaatseid
Responsive image
Responsive image

Andmete analüüs

 • Saab näha päevade lõikes, kui palju vastuseid on küsitlusele antud
 • Kõik vastused saab Exceli  või CSV failiks eksportida
 • Saab vaadata mitte lõpuni täidetud (ärasaatmata) ankeete ja analüüsida, milliste küsimuste juures ankeetide täitmine katkestati
 • Antud vastustest genereeritakse automaatselt lihtne, kuid visuaalselt kena graafikutega raport
 • Raportit saab filtreerida ja koostada rist-aruandeid
 • Saab luua detailseid raporteid vastavalt küsitluse koostaja spetsiifilistele soovidele:
  • Saab erinevalt filtreeritud vastuseid teineteise kõrval kuvada
  • Saab lisada tekste, pilte ja faile
  • Saab modifitseerida sisestatud tekstivastuseid
  • Saab muuta kuvatavate graafikute tüüpe
 • Raporteid saab eksportida .PDF ja Word'i failidena
 • Raporteid saab veebis avaldada ja vastajatele e-maili aadressidele saata
Responsive image